Eelkesweblok

GrootHeerenveen

Dit bin kollums dy’t ik skriuw foar it moanlikse blês Groot Heerenveen

Domela

“Uit de ontvangst, die mij in de Kamer te beurt viel, wordt het beweren bevestigd, dat er geen walgelijker parlement bestaat op de hele beschaafde wereld dan het Nederlandse”. Wilders zou het gisteren gezegd kunnen hebben. Het is echter een uitspraak van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Die leefde van 1846 tot 1919. Hij was in 1888 in de Tweede Kamer terecht gekomen dankzij het gewest Schoterland, een gemeente tussen Jubbega en St. Johannesga, waarin ook een deel van Heerenveen lag. Hier en in de omstreken van Nij Beets was Domela Nieuwenhuis een groot man. Ze noemden de oorspronkelijke dominee die later geheel opging in het socialisme: de Ferlosser. Hij liep dan langs alle turfwerken, en sprak de uitgebuite arbeiders toe. Ze moesten zich niet schikken in hun hopeloze situatie. Zijn eerste verhaal in de Kamer was dan ook: schaf de winkelnering af. Arbeiders moesten in die tijd in de dure winkel van de (turf)baas meteen hun loon weer besteden. Het voorstel werd door de rest van de Kamer in de prullenbak gesmeten. Net als alle andere voorstellen van Domela, die bedoeld waren om de arbeiders een beter en sociaal waardiger bestaan op te leveren. Maar de Kamer deed steeds niets, vandaar dat Domela Nieuwenhuis het een walgelijk instituut vond. Hij hield het in 1891 dan ook voor gezien. Zijn gevecht bleef wel bestaan. Alle arbeiders lazen Recht voor Allen, het orgaan van Domela. Toen hij in 1919 stierf waren er 12.000 sympathisanten die in de rouwstoet meeliepen.

Het museum van de Ferlosser is een onderdeel van het Museum Heerenveen. Terecht, hier had Ferdinand Domela Nieuwenhuis zijn meest enthousiaste aanhang. Domela wordt daar geëxposeerd samen met de andere zaken uit het verleden van Heerenveen die de moeite waard zijn. Maar nu zegt de gemeente in de cultuurnota dat ze opnieuw willen bekijken hoe dat moet met Museum Heerenveen en dat de elitaire kunst in Belvédêre de voorkeur verdient. Dat mag allemaal, daar wordt je vanzelf wel weer wel op afgerekend. Maar de woorden die Domela in1891 sprak, gelden ook voor een gemeentebestuur dat de arbeider opnieuw laat verliezen.

Toespraken

Burgemeester Tjeerd van der Zwan gaat in der periode die ligt tussen de deadline en het verschijnen van deze Groot Heerenveen een nieuwjaarsrede houden. Zonder twijfel gaat hij dan allemaal positieve dingen vertellen over hoe het gaat met de gemeente. Economisch en ook sportief steekt hij de vlag uit: dames en heren het gaat goed!!!. Hij spreekt ook zalvende woorden over de goede samenwerking met de nieuwe dorpen als Akkrum en Aldeboarn. En ze moeten daar gerust zijn op seismische proeven van Vermillion, die gaan er echt pas naar gas boren als er een nieuwe gemeenteraad is. Hij heeft wel wat angst over hoe de wereld en ook Nederland in elkaar zitten. En hij zeurt even over Weststellingwerf, dat nog niet echt hartelijk spreekt over herindeling. Van der Zwan hangt iemand een gouden plak om. Eigenlijk zou dat Tom Mulder moeten zijn, die in zijn eentje meer mensen naar Heerenveen haalt dan er ooit via Gouden Plak zullen komen.

Eigenlijk hoop ik ook dat Van der Zwan zijn verhaal van 7 december in de bieb heeft herhaald: hou op met dit doelloze gedoe in de gemeenteraad; de bevolking mag zelf een goede burgemeester zoeken (misschien ook wel wat voor Tom); en haal maar nieuwe raadsleden uit een potje loten. Eigenlijk zegt Van der Zwan dat politieke partijen hun tijd wel hebben gehad. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar je kunt er best wat van vinden. De discussie daarover duurt ongeveer dertig jaar, maar misschien zal een of andere desastreuze uitkomst van verkiezingen dit proces nog kunnen versnellen. Maar ook dan is Van der Zwan al met pensioen.

Zijn stellingen zijn overigens wel wat sneu voor de FNP. Heb je net geroepen dat je van drie naar vijf zetels wil; dat je mee wil doen in het college; en dat je er dan ook voor zult zorgen dat de mensen niet meer in de rij hoeven te staan om parkeergeld op het Burgemeester Kuperus plein te betalen. En dan serveert de burgemeester je plotseling af, omdat hij ineens normale mensen in de gemeenteraad wil.

 

Herindelen

Bescheidenheid siert de mens zei oud burgmeester Peter de Jonge altijd. Burgemeesters mogen best zulke dingen zeggen, ze moeten het niet doen. Achter de deur alle bescheidenheid in de prullenbak.  Die vond De Jonge niet. Zijn opvolger Van der Zwan kan dat wel. Maar hij kwam te laat. Bovendien had de provincie Heerenveen even op de rode financiële lijst gezet, dus hij had ook wel wat beters te doen. Trouwens het leed was al geschied. Net als Smallingerland, daar kwam Van Bekkum ook te laat binnen, zit Heerenveen niet in de herindelingsmolen. Daar zit natuurlijk ook wat eigenwijsheid in: we zijn groot genoeg, we kunnen ons zelf wel redden. Niet een millimeter buiten boord gekeken. Naar gemeenten die via meer grond en inwoners hoger op ladders klommen en daardoor meer geld te besteden kregen. Waarvan iedereen mee kon profiteren. Zie Leeuwarden. Zie ook wat Hayo Apotheker uithaalde met Súdwest-Fryslân. Het is nu de herindelingsvoorbeeldgemeente, al faalden ze toch ook door Gaasterland te verliezen.

Dat zit nu bij Joure. Lemmer zit ook bij Joure. En wat is Joure nou helemaal, toch niet meer dan in subtopper. Maar die oude Kuipers heeft om zich heen geblaft en nu zitten ze in het mandje. Van die hele transparante gemeente Heerenveen horen we niets. Ja, er wordt wat gemompeld over samen met de Stellingwerven. En Opsterland, maar je kunt toch Smallingerland niet in de hoek laten zitten. Willen die Stellingwerven eigenlijk wel wat. En Opsterland wil nooit wat. Zo’n fusie duurt nog jaren en jaren, als je naar het gepriegel elders in de provincie kijkt.

Er is nog één kans. De provincie heeft gefaald. Nooit wat gedaan. Laat de boel de boel. De gedeputeerde die het moest zit nu op Vlieland, en zegt we kunnen wel blijven bestaan. Maar de waarnemend commissaris Leemhuis liet zich laatst ontvallen haast te willen maken met een aantal noodzakelijke herindelingszaken. Herindelen is een burgmeesters-spelletje. Dus Van der Zwan, jasje aan, kettinkje om en gauw even naar Leemhuis. Regel wat. En vertel het ons zodat wij ook eindelijke mee kunnen doen met de vooruitgang van Heerenveen.

 

Sportstad

Heerenveen is een sportdorp. Maar noemt zich Sportstad. Dat mag. Ze voelden zich toen ze in de 16de eeuw ontstonden al zo ver verheven boven iedereen, dat ze niet eens stadsrechten aanvroegen. Als onbelangrijke plaatsjes als Stavoren die al in 1058 kregen, dan waren het onbelangrijke papieren. Tegenwoordig geven de inwoners van Heerenveen toe dat een Twaalfstedentocht ook wel mooi was geweest. Al hadden de schaatsers wel een klere-eind om moeten rijden. Nou ja, dan maar Sportstad.

Sportstad Heerenveen is een ingewikkeld bedrijf. Ontstaan uit de samenwerking van de gemeente Heerenveen, de SC Heerenveen en de zorgverzekeraar de Friesland. Diverse sportbonden spelen inmiddels ook mee. En er komt geld van rijk en NOC*NSF binnen in de begeleidingssector Topsport Noord. Voorzitter Fedde Pronk was ooit bankhouder, die zal al die financiële stromen wel uit elkaar houden.

Maar het zit niet meer helemaal goed. De SC Heerenveen huurt het Abe Lenstra stadion van Sportstad, waar ze zelf mede-eigenaar van zijn. Dat kost miljoenen. Als SC Heerenveen de stekker er uittrekt dondert het hele zaakje in elkaar. De huidige leiding van SC Heerenveen wil wel een wat andere (goedkopere) regeling, maar als het geld van de SC niet binnenkomt is er een probleem voor het overige (goede) werk van Sportstad.

Daar komt bij dat Thialf nu bijna klaar is. Thialf is van de provincie. Een provincie is niet geschikt voor het runnen van een ijsstadion. Bij Thialf komt ook een nieuwe leiding. Die door de oude is opgezadeld met heel veel ruimte en werk met investering van Topsport Noord. Innovatief wordt Thialf sportief en technisch een  geweldig geheel.

Het is nu het goede moment om eens te kijken hoe je alles voor een lange termijn goed in elkaar zou kunnen schuiven. Sportstad Heerenveen als beheerder van het Abe Lenstra, Thialf, de skeelerbaan, en het multifunctioneel sportcentrum. Voor optimale samenwerking. Zoals ooit de doelstelling was. De gemeente is de enige die geen geld of zaken inlevert. Die moet dus het plan maken. Nu. Daar hebben alle inwoners van Heerenveen en ver daar om heen, misschien wel heel Fryslân, heel veel belang bij.

Feanetië

Mocht je deze zomer door Fryslân hebben gevaren, dan weet je dat de randstedelijke sloepjescultuur ook bezit heeft genomen van de Friese wateren. Ging je vroeger nog even zeilend een stukje om met de zes-meter, later de polyester valk, nu stappen we met een koelboxje in een sloep. Wuivend naar riet en eenzame fietsers.

Bij varen in Fryslân denk je aan vele plaatsen in het waterland, maar nooit aan Heerenveen. Heerenveen heeft niets met water. Je vaart  er hooguit langs. Ja, de boeren hadden vroeger een schouwtjes of een praam voor het werk. Maar als de beroepsschippers zand moeten brengen naar Wind in Heerenveen, dan kijk je met ontzetting naar het te varen traject. Bij Terherne van het PMkanaal af, door de Nieuwe Zandsloot, via het Kruiswater door de Meinesloot richting Akkrum, halfweg afslaan en door het Deel naar het Heerenveense kanaal. Als je er vaart voelt het als een omweg. Zelfs in zo’n sloepje zit je te lang, enkel starend naar eindeloze bossen riet en vele bunders gras. Het zal zeer doen, maar het is niet het mooiste deel van Fryslân.

En dan is er ineens een breed grijnzende burgemeester, die het bordje Heerenwal vervangt door Heerengracht. Als een jongen van 16 het zou doen, werd hij opgepakt voor vernieling. Maar nu? Plotseling rukten tientallen sloepjes naar het centrum van Heerenveen om zwaar van volk te luisteren naar muziek. Immers: wat in de Randstad leuk is, willen we hier ook.

Maar nu zijn er ook mensen die willen dat het hele centrum van Heerenveen bereikbaar moet worden voor boten. En dat je er ook uit zo’n boot moeten kunnen stappen. Die hebben het over Feanetië. Dromers. Wil je dat doordrukken dan moeten de Heerenveense ondernemers meer geld op het kleed leggen dan de Leeuwarder ondernemers deden voor culturele hoofdstad. En die doen een miljoen. Dan grijnst die burgemeester niet meer zo breed. Want dan heeft-ie voor veel geld wel een mooi vaarcentrum. Maar er komt niemand, want het gouden plak ligt nu eenmaal niet aan een normale Friese vaarroute.

Hurdsylskûtsjesilen

Er is een geweldige ruzie aan het ontstaan tussen de gemeenten Súdwest-Fryslân, zeg maar GrootSneek en  de gemeente Heerenveen, die intussen ook Groot zijn  geworden. Daarom deze keer in beide kranten dezelfde column. De oorsprong van de ruzie is  9 augustus 2017. Volgend jaar. Het is de dag van de hurdsyldei op Sneek, de traditionele woensdag van de beroemde Sneekweek. Merkwaardig overigens dat die Snekers die toch amper Fries kunnen spreken, het altijd over hurdsyldei hebben en niet over een hardzeildag. De andere kant, Heerenveen, heeft geen enkele belangstelling voor hurdsyldei. Die organiseren echter jaarlijks een skûtsjewedstrijd in Terherne. Daar zijn ze indertijd mee begonnen, want in Heerenveen is geen fatsoenlijk wedstrijdwater voor skûtsjes. Die skûtsjewedstrijd is volgend jaar  9 augustus. Exact dezelfde dag.

Dat gebeurt soms. De laatste keer was in 1987. Toen week de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen ruimhartig uit, veranderde wat aan het programma en deed pas de week daarna vlak voor Sneek Terherne aan. Toen regende het de hele middag en vandaar dat de SKS heeft gezegd niet opnieuw te willen veranderen. Te meer nog omdat ze  kortgeleden in eigen gelederen afspraken het programma tien jaar niet te veranderen, ze houden van traditie.

Maar het Sneekweekcomité  slaat ook keihard op de trommel. Ze wijken niet. Uiteindelijk willen ze wel op hurdsyldei ook een wedstrijdje voor skûtsjes instellen, net als in 1965, maar dan moeten die ook maar de Sneekweekroute zeilen. Douwe Visser en  Alco Reijenga op de Goïngarijpster Poelen.

Keihard staan de twee verenigingen tegen over elkaar. Dat doen de media ons althans geloven. Het zal wel wat meevallen, al valt te verwachten  dat ze beide op hun stuk blijven staan. En dan moet de overheid ingrijpen. Dat is niet de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat is niet de gemeente Heereveen. Nee, dat is de gemeente Fryske Marren. Die is namelijk in het bezit van het grootste deel van het Sneekermeer, zeker het deel waarop de skûtsjes zeilen aan de kant van Terherne. En die moet een oplossing bedenken. Ze moeten iemand gelijk geven; samen kan niet. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig welke kant Fryske Marren uiteindelijk kiest.

Toezicht

De provincie Fryslân heeft er voor gezorgd dat de financiën van de gemeente Heerenveen weer op orde zijn. Nee, de provincie heeft de gemeente Heerenveren geen geld gegeven. De provincie heeft er enkel op toegezien dat de financiële situatie van de gemeente Heerenveen op orde kwam. Die financiële situatie was niet op orde. In 2013 kwam de gemeente Heerenveen met een negatieve begroting. Wij mensen, kopen ook wel eens teveel. Heerenveen had teveel grond aangekocht en dat konden ze niet kwijt. Wie wil er nou grond ten noorden van de A7. Er was immers genoeg grond op de mooie zichtlocatie aan de zuidkant. Daar lag al een groot industrieterrein. Het IBF. Het Internationaal Bedrijventerrein  Friesland. Dat was niet van Heerenveen, het was van Friesland. Dat stond immers in de naam. Als daar een MKB bedrijfje naar toe wilde, dan moest Heerenveen arrogant zeggen: nee, hier komen enkel multi-grote bedrijven. Die had Fryslân nooit. Het bleek ook dat Fryslân die nimmer zal krijgen en eigenlijk nu ook niet meer wil hebben. Wat van de computerjongens hebben een paar jaar wat gehad, maar daarna moest de provincie schoorvoetend de MKB bedrijven toegang geven. Heerenveen had intussen voor die MKB de noordelijke grond aangekocht. Waardeloos gemaakt door het provinciale beleid. Plus de crisis. Alles verminderde in waarde. Daarom moest Heerenveen een negatieve begroting maken.

Toen greep de provincie in. Streng toezicht. Begin juni kwam evenwel de brede glimlach van gedeputeerde Sander de Rouwe naast die van wethouder Zoetendal. Het toezicht was voorbij. Gelukt. De provincie heeft er op toegezien dat de financiële situatie van Heerenveen op orde kwam.

Van achter de schermen heb ik begrepen dat Heerenveen niet eenmaal wél geld wilde uitgeven, wat dan weer niet mocht van de provincie. Dat toezicht stelde geen sodemieter voor. Heerenveen heeft door een zuinig beleid zijn eigen financiën op orde gebracht. En  is daar nog niet helemaal klaar mee. De glimlach van Sander de Rouwe verstarde dan ook enigszins toen Jelle Zoetendal zei, dat Heerenveen in de komende tijd nog enorm moet bezuinigen. Want daarmee was Sanders electorale spelletje naar de bliksem.

Manifesteren

Juni is een rotmaand voor columnisten. Er gebeurt nooit wat. Ja, er zijn allemaal evenementen. Maar daar kun je niets anders mee doen dan te constateren dat juist Heerenveen een leeuwenaandeel heeft aan evenementen die ook nog iets opleveren voor goede doelen. Zo kon je struikelen over een duckrace. Ik dacht tot mijn ontzetting dat ze die eendjes allemaal bij de moeder Duck weg hadden gehaald, maar begreep een dag later dat er ook badeendjes bestaan. Pas maar op dat niet iemand daar een elektrische fietsmotor in zo’n duckje monteert.

De politiek in Heerenveen is ook niet leuk. En dan niet leuk, omdat alles zo leuk is. Je kunt natuurlijk zeuren dat dat gemeente de verkeerde kant uitrekent als ze het hebben over de bedragen die het ”zou kosten” om een gratis parkeerbeleid in te stellen. Nee, dat zijn geen kosten jongens, dat zijn minder inkomsten. Dat is heel wat anders. Maar onmiddellijk heb je weer begrip, want die ellendig financiële toestand van Heerenveen werkt nog altijd na.

En verder, als je de tweets van de burgemeester en wethouders leest dan hebben ze alleen maar te doen met fleurige zaken. Enkel Siebenga zit natuurlijk in de maag met het standpunt van zijn eigen partijgenoten over het azc, maar dat schijnt zodanig hoge politiek te zijn, dat niemand daar erg of belang in heeft.

Toch zou ik het college vragen na de vakanties om eens bij zichzelf te rade te gaan over de positie van Heerenveen. Neem nu eens een hard standpunt in over de herindeling in Fryslân. We willen zo graag weten wat jullie nu echt willen. We kunnen ons niet voorstellen dat burgemeester en wethouders maar een beetje niets doen en maar eens kijken wat anderen voor je overlaten. Ook de inwoners van de gemeente hebben recht op een sterke gemeente. En een gemeente is sterk door het aantal inwoners als je hebt. En dan zijn er ook meer inkomsten. Kijk maar naar Leeuwarden. Dat begint te sidderen van ambitie. Blijf maar in de schaduw met de rest, maar maak dit nu eens transparant.

AZC

Als columnist wordt je ingehuurd om op sarcastisch-kritische wijze de wereld uit elkaar te rafelen. Meestal is dat geen enkel probleem. Waarmee overigens al weer op sarcastische wijze is aangegeven dat de wereld volstrekt niet deugt. Het bestuur van de gemeente Heerenveen deugt wel in het goed informeren van de mienskip als het gaat over de stichting van een azc voor vluchtelingen. Precair onderwerp in Nederland, niemand zegt wat-ie denkt. Heerenveen wel. De Nieuwsbrief van de gemeente was een juweeltje van eenvoud en directheid. En dat is uniek.

Blijkbaar hebben die gemeentebestuurders van Heerenveen een mazzeltje. Ze hebben iemand rond lopen die een ambtelijk verhaal kan vertellen zonder te vervallen in ambtelijke taal. Dat is zo moeilijk. Zelf meegemaakt. Je zeurt altijd over het gebruik van moeilijke woorden en onbegrijpelijke stukken die van de overheid komen en plotseling moet je thuis een brief van de gemeente beantwoorden en verval je onmiddellijk in hetzelfde ambtelijke geleuter.

En  we zijn er nog niet met de prijzende woorden. Want je kunt ook in eenvoudige taal helemaal niks zeggen. Maar de gemeente Heerenveen laat in de informatie echt vanaf het begin zien dat ze het samen met de mienskip willen doen. De mienskip in Heerenveen verstopt zich dankzij de goede wijze van informeren niet in wantrouwen. Er klopten al vijftig mensen op de deur van de klankbordgroep. De ideeën voor de inburgering stroomden al binnen. En als strakjes op 29 maart er een informatiedag is kan niemand zeggen dat hij of zij niet op de hoogte was. Sterker, de gemeente geeft al aan vrij snel na die 29 ste de laatste puntjes op de i te zetten. Het streven is met de Kerst het azc te openen voor 600 mensen.

Prima. Maar handen over elkaar en tevreden snorrend de nieuwsbrief lezen, neen. Heerenveen heeft ook veel dorpen in de omgeving. Dorpen die ook wat willen doen. Die al hebben aangegeven dat ze gemakkelijk een, twee of drie huizen beschikbaar kunnen hebben. Al zou het alleen maar zijn omdat het niet voor alle vluchtelingen goed is naast een grote patatzaak te wonen.

Kriebeltje, krabbeltje

De technici die moesten tekenen dat auto’s op rijksweg A32 ook in Heerenveen terecht zouden moeten kunnen komen, hadden een feestje op vrijdagnamiddag. Ach, dat moeten we nog even tekenen. Ze keken even naar buiten en niet verder dan twee dagen vooruit. Kriebeltje. Krabbeltje. Hupstee, daar stond het al. Biertje al koud?  Hun bazen, de beoordelaars, wilden hun Kerstbonus ook op Goede Vrijdag hebben. Of zoiets. Dus die keken niet naar zo’n kriebelkrabbeltje. En politici kijken nooit verder dan vier jaar, maar dat hebben ze in dit geval niet eens gedaan.

Het gevolg: auto’s in de file op de A32. In de rij om Heerenveen binnen te rijden. Dat staan ze niet nu, dat staan ze al jaren. Riskant. Die ogen sluitende feestvierende technici hebben niet begrepen dat je daar nu juist Heerenveen in moet. Station, Abe Lenstrastadion, McDonalds, ziekenhuis, kantoren, winkels, straks het AZC. Of naar de andere kant, IBF en de Knipe. We begrijpen nu pas waarom het nieuwe Thialf niet naast de Rabobank kwam, dan hadden de auto’s tot Grou in de file op de A32 gestaan.

We moeten maar de overtuiging hebben dat de gemeente Heerenveen in de afgelopen jaren zich het snot uit de ogen heeft gelopen om al die rijksjongens en -meisjes te overtuigen dat het zo niet kan. De feestvierders hadden een kater. De bonusjongens spelen enkel in Limburg. En de politici zeggen dat als Heerenveen nou echt wil dat er auto´s binnen komen, dat Heerenveen dan zelf maar wat moet doen regelen.

Wethouder Siebenga van Heerenveen heeft 1 april gefluisterd dat er wat gaat gebeuren. Misschien is het wel waar. Op gemeentegrond. Met gemeentegeld dus. Als de gemeente tenminste los kan komen van de provinciale financiële dictaten. Want daarom heeft het vanzelf zo lang geduurd. De eerste berichten gingen over voorzieningen aan de verkeerde kant van de weg. Siebenga is realist, die heeft de andere kant ook wel meegenomen. Maar ik ben bang dat de datum dat die operatie afgelopen zal zijn en die ook doorsijpelde in de eerste berichten, wél  waar is. 2021. Tsja, dan is Siebenga geen wethouder meer.

Jubbega.

Communicatieadviseur Gerard Popkema schreef een boek. Zijn ouders kwamen van Jubbega. Dus gaat het boek ook over Jubbega, want dat raak je nooit meer kwijt. Dat merk je ook, als je dat boek leest. Jubbegasters hadden voorheen eigenlijk een hekel aan anderen. Ze leefden in hun eigen mienskip. Lieten daar anderen niet gemakkelijk toe. Traden er ook niet buiten. De oorsprong is een nog ouder verhaal. Over toen Jubbega een arm, een heel arm turfstekersdorp was. Zo arm, dat de inwoners in holen moesten wonen. Dat heeft eigenlijk nog geduurd tot de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Ooit maakte ik een televisiedocumentaire over de oude maar succesvolle voetbalploeg van Jubbega uit de 60-er jaren. En vroeg aan Jan de Vries: “maar jullie deden niks anders als kinderen dan alleen voetballen. Op sokken en met een opgelapte bal”. Hij keek me aan en vroeg: “wat moesten we anders doen. We hadden niks. We hadden niet eens een fiets”. En het andere verhaal is dat elke keer als er rechtszitting was in Heerenveen dat er dan minimaal één Jubbegaster op de rol stond. In het voetbal en in de maatschappij maakten Jubbegasters hun eigen regels.

Een paar weken na het verschijnen van het boek zei de gemeente dat WMO-ers in het vervolg hun eigen taxibedrijf weer mogen  uitzoeken. Vorig jaar had de gemeente dat gegund aan een taxibedrijf uit Lemmer. Maar toen gingen de Jubbegasters niet meer op reis. Want dat deden ze alleen met hun eigen taxi. Die van de jongens van Koopmans. Het is zo’n typisch geval van als je ergens goed aan gewend bent en als het eigen volk is, dat je niet kunt en wilt veranderden. Daarom dat de gemeente Heerenveen besloot om die situatie weer mogelijk te maken. Had misschien wel genoeg van al die klaagzangen die ze kregen over de Lemster ondernemer.  En eindelijk gaat het leven even niet over geld. Het gaat om gevoel.

Koopmans zegt blij te zijn dat “jobbegea de bek iepenskuord hat”. Maar misschien moet hij vooral blij zijn dat de raad dat boek van Popkema gelezen heeft.

Advertenties